ЕС актуализира стратегическата рамка за здравословни и безопасни условия на труд - Мойте новини

ЕС актуализира стратегическата рамка за здравословни и безопасни условия на труд

MYnews
Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели!

Пандемията от COVID-19 показа колко са важни здравословните и безопасни условия на труд за защитата на здравето на работещите, за функционирането на нашето общество и за непрекъснатостта на икономическите и социалните дейности от решаващо значение. С оглед на това Европейската комисия подновява ангажимента си за актуализиране на правилата в тази област чрез приемане на стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г. В рамката се определят основните действия, необходими за подобряване на здравето и безопасността на работещите през идните години.

Новата стратегия е съсредоточена върху три междусекторни цели — управление на промените, предизвикани от екологичния, цифровия и демографския преход, и промените в традиционната работна среда, подобряване на предотвратяването на злополуки и заболявания и повишаване на подготвеността за евентуални бъдещи кризи.

През последните десетилетия е постигнат известен напредък — фаталните злополуки на работното място в ЕС например са намалели с около 70 % между 1994 и 2018 г. — но предстои още работа. Въпреки напредъка през 2018 г. в 27-те държави от ЕС все още е имало 3300 фатални и 3,1 милиона нефатални инцидента. Над 200 000 работещи умират всяка година от свързани с работата заболявания. Актуализираната рамка ще спомогне за мобилизиране на институциите на ЕС, държавите членки и социалните партньори за работа по общите приоритети за защита на работниците. Действията по рамката ще помогнат за намаляване на разходите за здравеопазване и ще помогнат на предприятията, включително МСП, да станат по-производителни, конкурентоспособни и устойчиви.

Валдис Домбровскис, изпълнителен заместник-председател на Комисията по въпросите на икономиката в интерес на хората, заяви: Законодателството на ЕС в областта на здравословните и безопасни условия на труд е от съществено значение за защитата на близо 170 милиона работници и за функционирането на нашите общества. Светът на труда се променя под влиянието на екологичния, цифровия и демографския преход. Здравословната и безопасна работна среда спомага за намаляване на разходите за хората, предприятията и обществото като цяло. Ето защо поддържането и подобряването на стандартите за защита на работещите продължават да бъдат приоритет за икономиката в интерес на хората. Нуждаем се от повече действия от страна на ЕС, за да подготвим нашите работни места за бъдещето.

Комисар Никола Шмит, отговарящ за работните места и социалните права, заяви: Принцип 10 от Европейския стълб на социалните права дава право на работниците на високо равнище на защита на тяхното здраве и безопасност на работното място. Този принцип трябва да е в основата на действията ни за възстановяване от кризата. Трябва да се стремим към нулева смъртност на работното място в ЕС. Доброто здраве при труд е свързано не само с физическото, но и с душевното ни благосъстояние.

Основните цели са три: промяна, превенция и подготвеност

Стратегическата рамка е съсредоточена върху три основни цели през следващите години:

1. Предвиждане и управление на промените в новия свят на труда: За да се осигурят безопасни и здравословни работни места по време на цифровия, екологичния и демографския преход, Комисията ще преразгледа Директивата за работните места и Директивата за екранното оборудване и ще предложи защитни гранични стойности за азбеста и оловото. Комисията ще подготви също така инициатива на равнище ЕС за оценка на свързаните с психичното здраве проблеми на работното място и изготвяне на насоки за действие.

2. Подобряване на превенцията на професионалните заболявания и злополуки: Стратегическата рамка ще насърчава възприемането на подход на „нулева смъртност“ на работното място в ЕС. Комисията ще актуализира също така правилата на ЕС относно опасните химикали, за да се бори с раковите, репродуктивните и респираторните заболявания.

3. По-голяма подготвеност за евентуални бъдещи заплахи за здравето: Въз основа на поуките от пандемията, Комисията ще разработи процедури при извънредни ситуации и насоки за бързо разгръщане, изпълнение и проследяване на мерки при евентуални бъдещи здравни кризи в тясно сътрудничество с работещите в сферата на общественото здраве.

Действията по стратегическата рамка ще се осъществяват чрез i) силен социален диалог, ii) засилено разработване на политики, основано на факти, iii) по-добро прилагане и мониторинг на действащото законодателство на ЕС, iv) повишаване на осведомеността и v) мобилизиране на средства за инвестиране в здравословни и безопасни условия на труд, включително от фондове на ЕС като Механизма за възстановяване и устойчивост и фондовете на политиката на сближаване.

Комисията също така призовава държавите членки да актуализират своите национални стратегии за здраве и безопасност на работното място, за да гарантират, че новите мерки се прилагат в действителност. Отвъд границите на ЕС Комисията ще продължи да играе водеща роля в насърчаването на високи стандарти за здравословни и безопасни условия на труд в световен мащаб.

Контекст

Актуализацията на стратегическата рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2021—2027 г. с оглед на пандемията от COVID-19 е част от работната програма на Комисията за 2021 г. В принцип 10 от Европейския стълб на социалните права се подчертава, че работниците имат право на висока степен на защита на своето здраве и безопасност на работното място. На срещата на върха в Порто на 7 май 2021 г. всички партньори подновиха своя ангажимент за прилагане на Европейския стълб на социалните права и изграждане на силна социална Европа. По-конкретно, те се ангажираха да подкрепят лоялната и устойчива конкуренция на вътрешния пазар, включително чрез осигуряване на здравословна работна среда и работни места.

Предходната стратегическа рамка на ЕС за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 г. бе съсредоточена, наред с другото, върху превенцията на свързаните с работата заболявания, справянето с демографските промени и прилагането на законодателството. Сред основните постижения са трите последователни актуализации на Директивата за канцерогените и мутагените и насоките на Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и онлайн инструментите за работодателите, включително относно COVID-19. Новата рамка се основава на приноса на широк кръг заинтересовани страни. Това включва доклад на EU-OSHA относно националните стратегии за здравословни и безопасни условия на труд, доклади, препоръки и изслушвания на Европейския парламент, заключения на Съвета, обмен със социалните партньори и независими експерти, обществена консултация и становище на Консултативния комитет за безопасност и здраве на работното място и Комитета на старшите инспектори по труда.

Източник fakti.bg / Уведомете за фалшива новина

close

НЕ ПРОПУСКАЙТЕ НОВИНИТЕ

Научете първите новините в България и Света !

Ние НЕ пращаме спам! Прочетете нашата политика за поверителност за повече информация.

Не бъди безразличен, сподели статията с твоите приятели!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Next Post

България през локдауна: По-малко раждания и повече домашно насилие

Пандемията и локдаунът са повлияли обезпокоително на две от най-показателни за българската нация статистики. Противно на очакванията затварянето на хората по домовете им през първата половина на 2020 г. е намалило осезаемо раждаемостта, отчетена в края на м.г., но и нещо повече – увеличил се е броят на жени, пострадали […]